Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o.

Alzheimer

Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie aan mensen met de ziekte dementie en hun directe omgeving.Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken ze aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. Om partners enfamilieleden van mensen met dementie beter te kunnenondersteunen, zijn er 52 afdelingen / regio’s. Deze regio’s organiseren activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging en wijst de weg de weg naar hulp en ondersteuning in de omgeving. Afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o. organiseert in haar regio:

 

 In Lochem en Zutphen een Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatieen ervaringen kunnen uitwisselen. In Lochem de eerste vrijdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur bij Café Scholten, Bierstraat4, Lochem. In Zutphen de derde woensdagavond van de maand van 19 tot 21 uur bij Bruin Café “de Buren” Lunette, Coehoornsingel 3, Zutphen

  • Verder organiseren wij gespreksgroepen / lotgenotencontacten en voorlichtingsbijeenkomsten over dementie in de regio op aanvraag of we bieden ons zelf aan.

  • We hebben een eigen website waar alle info te vinden is over onze activiteiten, een Facebook-pagina Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o. en Twitter: @AlheimerZutphen

  • Verder verspreiden wij een nieuwsbrief in de regio die we op aanvraag ook naar geïnteresseerden opsturen.

Redactie

    redactie-1

Sharon Kuipers